Kraniosakral terapi för barn

 

Kraniosakral terapi kan vara till stor hjälp vid olika problem hos barn och spädbarn. Ryggproblem, huvudvärk eller koncentrationssvårigheter hos barn kan bero på ett förlossningstrauma, till exempel att de haft navelsträngen runt halsen eller huvudet blivit klämt.

Kraniosakral terapi kan hjälpa vid kolik, öroninfektioner och andra återkommande infektioner, magbesvär, sömnproblem, vid inlärnings- och koncentrationssvårigheter, dyslexi, ADHD, DAMP, autism och mera.

Medicinsk forskning i USA och England har också visat att en mängd olika besvär har behandlas framgångsrikt med Kraniosakral terapi.

Jag tar emot barn från 8 år och ger individuell behandling som anpassas till barnens behov, arbetar med att förbättra barnens hälsa, något som ofta förbättrar livskvalitet och välmående för barnet. Behandlingsmetoderna är mjuka och anpassas till barnets ålder.

Medicinsk forskning i USA och England har också visat att denna terapiform har mycket god effekt på en persons fysiska, emotinella och mentala hälsa. I USA är det vanligt att man kombinerar psykiatriska/psykologiska behandlingar med Kraniosakral terapi t.ex. vid ångestattacker, depressioner, autism, utbrändhet och mm. I USA används KranioSakral terapi när allt annat inom skolmedicin och alternativmedicinska behandlingsmetoder inte har gett önskat resultat.


Hur lång tid pågår en behandling?

Behandlingstiden för barn/ungdom tar ca 45 minuter.