Irisdiagnostik

Att ställa diagnos med hjälp av ögat

 

IrisdiagnostikIrisdiagnostik är en metod för att genom irisens utseende i ögat diagnostisera olika sjukdomstillstånd och störningar. Varje del av iris anses representera ett organ eller zoner som förknippas med olika kroppssystem.

Metoden bygger på tanken att iris, ögats regnbågshinna innehåller en karta över kroppen. Ögonen speglar hela kroppens hälsotillstånd, t ex allt från inre organ och körtlar till nervsystemet, cirkulationen, blod- och lymfsystemet m.m.

Vem kan få hjälp?

Irisdiagnostik används som ett komplement till andra diagnosmetoder. Terapeuten kan se klientens hälsotillstånd genom irisens utseende i ögat. Om man hittar teckenförändringar kan man föreslå lämplig behandling för att korrigera obalansen i patientens konstitution. Man kan också se tidiga tecken på sjukdomar.


Hur lång tid pågår Irisdiagnostik?

60 minuter.