KranioSakral terapi

Huvud2 M.

KranioSakral terapi är en manuell medicinsk behandlingsform som har sitt ursprung i Osteopati.

Inom KranioSakral terapi finns en mängd olika manuella tekniker och terapeuten använder dessa för att påverka en fysisk funktion i kroppen. Det som behandlas är spänningar och störda funktioner i kroppens olika vävnader. I stort sett behandlas till exempel skelett, muskler, ligament och annan bindväv, nerver, hinnor och alla organ.

Terapeuten arbetar enbart med sina händer och med mycket lätt tryck mot klientens kropp. Detta för att kunna avläsa de små rörelser som åstadkoms av flödescyklerna och vävnadsstörningar. Behandlingen är mycket varsam och syftar till att assistera kroppen till självläkning.

KranioSakral terapi kan även ha en emotionell och mental effekt och behandlar med ett gott resultat hela kroppen, både fysiska och psykiska besvär. Behandlingen anpassas efter varje individ, samt beroende på om det är en akut eller kronisk problematik.Behandlingstekniker som jag använder:Visceral terapi (Visceral Osteopati)kraniosakral terapi vanesse

Namnet kommer från viscera = inälvor. Visceral terapi (organbehandling) grundades av den franske osteopaten Jean Pierre Barral. Behandlingen syftar till att behandla olika organen, exempelvis lever, galla, tjocktarm, tunntarm, njurar osv.

 Funktionell terapi

Funktionell terapi inriktar sig på att behandla muskuloskeletala delar, bindväv, organsystem, blodcirkulationen och neurologiska störningar med hjälp av en del tekniker där terapeuten "assisterar" vävnadsstrukturer tillbaka till ett normalläge. Behandlingen är mycket varsam och syftar till att assistera kroppen till självläkning.BLT (Balancing Ligamentous Tension)BLT Vanesse

BLT är en rad specifika manuella behandlingstekniker som fokuseras att behandla leder. Behandlas med gott resultat alla ben (skelett) i armar, benen och fötter och alla omkringliggande vävnader behandlas samtidigt som muskler, nerver och ligament. Bra mot alla slags smärta, skador, stelhet i muskler, artros och inflammationer/reumatism mm. Behandlingen upplevs som väldigt mjuk och behaglig.

Kraniosakralterapeutens arbete

Huvud2 M.

En kraniosakral terapeut har detaljerade kunskaper om kroppens uppbyggnad och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet. Terapeuten är även väl tränad i att med sina händer registrera kroppens vävnads- och vätskerörelser. För att kunna registrera dessa små rörelser måste terapeuten arbeta med lätt hand och inte utöva något kraftigt tryck mot vävnaden. En helt frisk kropp uttrycker sina vävnaders originalrörelser. När det uppstått en obalans i form av exempelvis ett kroppsligt symtom eller en emotionell påfrestning är vävnadernas möjlighet att uttrycka sina ursprungsrörelser begränsad. Det kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ. De avvikelser som uppstår av en obalans registreras av en erfaren terapeut och med olika tekniker assisterar terapeuten vävnaden tillbaka mot sin ursprungliga rörelse. Under denna process sker samtidigt en blodcirkulär, neurologisk, lymfatisk och biokemisk läkande reaktion. Allt samverkar till att återställa kroppsvävnadens normala spänningsläge. När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att läka sig själv. Kraniosakral terapeut behandlar spänningar och störda funktioner i kroppens olika vävnader. I stort sett behandlas till exempel skelett, muskler, ligament och annan bindväv, nerver, hinnor och alla organ.

Kraniosakralterapins bakgrund

Behandlingsmetoden har utvecklats ur osteopatin av den amerikanske osteopatiske läkaren William G. Sutherland. Från början av 1900-talet fram till sin bortgång 1954 lade Dr Sutherland ner ett gediget arbete på att utforska och arbeta med den kraniosakrala mekaniken. En fysisk/fysiologisk mekanik som omfattar skallen (kraniet) med dess fogleder, korsbenet (sacrum) och dess förhällande till höftbenen, ryggkotorna, hjärnhinnorna, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan och dess cirkulation. Dr Sutherland fann att dessa delar tillsammans utgör ett slutet system med cirkulerande vätska (ryggmärgsvätskan) och att detta system, precis som hjärt- och kärlsystemet, har rytmiska flödescykler. Dr Sutherland upptäckte också att det gick att påverka det kraniosakrala systemet med olika behandlingstekniker. Två av de ingående delarna i det kraniosakrala systemet har fått namn åt behandlingmetoden; kraniet och sacrum. Dr. Sutherland upptäckte att hjärnan, hjärnhinnorna och ryggmärgen och korsbenet med sin vätska utgör ett slutet hydrauliskt system. Detta system har precis som det kardiovaskulära systemet sin egen kraniosakrala puls.

I en frisk kropp ligger pulsationerna vanligen på 6 - 12/minut, en rytm som kan kännas i hela kroppen men vanligast i kraniums olika ben och jäms med ryggraden och ner till korsbenet/höftbenen. Denna pulsation eller rörelser skapar mycket små rörelser i huvud, ansikte, ryggkotor, korsbenet, bäckenbenet, men även den övriga kroppen. När en kropp befinner sig i ohälsa kan detta system bli kraftigt påverkat och leda till olika rotationer, låsningar och glidningar. KranioSakral behandling påverkar kroppens olika system och dess rörelser och genom att återställa det hydrauliska trycket kan också kroppens balans återställas så att kroppen kan självkorrigeras och läkas.

KranioSakral terapi är en manuell medicinsk behandlingsform där terapeuten främst behandlar fem stora områden: centrala nervsystemet, ryggmärgsvätskan, olika hinnor i hjärnan och ryggraden, kraniums ledstrukturer och korsbenets rörelse i förhållande till höfterna.

Medicinsk forskning i USA och England har också visat att denna terapiform har mycket god effekt på en persons fysiska, emotinella och mentala hälsa. I USA är det vanligt att man kombinerar psykiatriska/psykologiska behandlingar med Kraniosakral terapi t.ex. vid ångestattacker, depressioner, autism, utbrändhet och mm. I USA används KranioSakral terapi när allt annat inom skolmedicin och alternativmedicinska behandlingsmetoder inte har gett önskat resultat.

En kraniosakralbehandling kan påverka de flesta tillstånd och krämpor: kroniska, akuta, fysiska, emotionella eller psykiska. Behandlingen är mycket mjuk och behaglig för patienten. Den är mycket djupgående och upplevs som djupt avslappnande.

Vad kan behandlas?


KranioSakral terapi behandlar med ett gott resultat hela kroppen, både fysiska och psykiska besvär. Några exempel är:

Nacke/rygg/höftproblem
Ledproblem
Tennisarmbåge, frozen shoulder
Migrän och huvudvärk
Whiplashskada
Tinnitus
Käkledsproblem
Mag- och tarmbesvär
Störningar i olika organ
Fibromyalgi och muskelvärk
Autoimmuna sjukdomar
Astma, luftvägsproblem och allergi
Klimakteriebesvär
Prostatabesvär
Depression, ångest och oro
Utbrändhet och kronisk trötthet
Rädslor och fobier
Sömn- och stressrelaterade problem
Lågt immunförsvar och återkommande infektioner
Inflammationer
Koncentrationssvårigheter, dyslexi
ADHD, autism hos barn och vuxna mm

Hur lång tid pågår en behandling?

Behandlingstid: Ett nybesök tar normalt 75 minuter och är uppdelat i olika sektioner beroende på besvärets karaktär och allvarlighetsgrad. Syftet med nybesöket är att komma närmare en orsak till dina besvär för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Återbesök tar ca 45-60 minuter. Behandling för barn och ungdom 45-60 minuter.