Osteopati


behandling

Osteopatisk behandling passar dig när du behöver en snabb och effektiv hjälp vid alla akuta och kroniska besvär, t.ex. i ryggen, nacke, axlar, leder eller inre organ.

Behandlingen strävar efter att minska muskelspänningar och återställa skelett, led- och organfunktionen och inriktar sig många gånger på mjukdelarna för att få muskelna att slappna av så att en felfungerande led i t.ex. ryggraden kan korrigera sig själv och därmed förbättras även rörligheten.

Med mjuka osteopatiska tekniker behandlas även olika organen, exempelvis lever, galla, tjocktarm, tunntarm, njurar osv. Tekniken syftar till att påverka strukturen, så att cirkulationen stimuleras och de inre organens funktion kan normaliseras.

Behandlingsteknikerna vi utför behandlas med ytterst små rörelser och minimal forcering på kroppen så att varje enskild cell reaktiveras och läkning kan ske på en cellulär nivå hos skelett, muskler, senor, ligament, nerver, organ och liknande.

Detta behandlingskoncept utgår ifrån holistiskt perspektiv, kroppen består inte enbart av skelett utan även av muskler, senor, ligament och andra bindvävnader som tillsammans med övriga kroppen sammanbinds med hjälp av fascia. Hela vår kropp utgör ett system som i sin tur påverkas av det centrala nervsystemet. Muskler påverkar skelett, leder, ligament, senor och vice versa. Många inre organ har ligament som är anslutna till t.ex. ryggkotorna, därför kan organ ha en indirekt påverkan på ett smärttillstånd samt i vissa fall ge en organstörning. Osteopati är det enda behandlingssätt som lär ut avancerade behandlingstekniker och avancerad organmanipulation och hur detta kan påverka ett smärttillstånd i kroppen. Ska man bistå med en permanent lindring i muskuloskeletala delen av kroppen, bindväv, organsystem och behandla orsaken måste behandling ske i hela systemet.

Osteopati är en varsam och mjuk behandlingsmetod som visat sig vara mycket effektiv inom ett brett område av medicinska problem associerade med värk och smärta, stress, trauma, sjukdom och dysfunktion.

Vad kan behandlas?


behandling Nacke/rygg/höftbesvär
Axlar/spända muskler
Ledbesvär
Idrottsskador
Skolios
Reumatism/artrit
Artros
Höft-, knä- och fotproblem
Fibromyalgi och muskelvärk
Inflammationer
Bihåleinflammation
Käkproblem
Migrän och huvudvärk
Whiplashskada
Tinnitus
Magtarmbesvär (IBS)
Störningar/besvär i olika organ
Luftvägsbesvär och allergi
Depression, ångest och oro
Kronisk trötthet, koncentrationssvårigheter och stressrelaterade problem
och mycket mer...

Osteopati – vad är det?

Osteopati är en manuell medicinsk behandling av kroppens skelett, muskler, organ och leder. Behandlingsformen grundades på 1870-talet av Andrew T. Still och är den ursprungliga formen av manuell medicin, den anses ligga till grund för liknande behandlingsmetoder som t.ex kiropraktik och naprapati.

Hur startas behandlingen?

Vid första besöket frågar jag hur besvären började, ber Dig berätta om tidigare sjukdomar, om Du tar mediciner, Din livsföring och Din psykiska hälsa. Därefter får Du lägga dig på en massagebänk. Undersökningen och själva behandlingen kan genomföras med kläderna på.

Är behandlingen för alla?

Osteopatisk behandling är för den som är utbränd eller som har levt med smärta och stress under en lång tid utan att finna någon bot. Alla slags fysiska trauman, mentala eller emotionella besvär behandlas med ett gott resultat. Vuxna och barn som oroar sig för snabba manipulationstekniker kan föredra osteopatisk behandling som ett är mjukare och lugnare alternativ.

Hur många behandlingar krävs det?

Det är individuellt men generellt kan man säga att det krävs fler behandlingar ju längre tid Du har haft Dina besvär. Kroniska åkommor som har funnits länge och därmed skapat en mer utspridd störning i kroppen tar längre tid att läka, medan akuta åkommor som inte har hunnit få riktigt fäste i kroppen kan fås att läka snabbare. Med detta menas att man kan förvänta sig snabbare resultat när man tidigt behandlar sina besvär.
De flesta behöver mellan 2-5 behandlingar. Fler behandlingar behövs ofta för personer med kroniska problem. En del patienter går på regelbundna behandlingar i förebyggande syfte.

Hur lång tid pågår en behandling?

Behandlingstid: Ett nybesök tar normalt 75 minuter och är uppdelat i olika sektioner beroende på besvärets karaktär och allvarlighetsgrad. Syftet med nybesöket är att komma närmare en orsak till dina besvär för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Återbesök tar ca 45-60 minuter. Behandling för barn och ungdom 45-60 minuter.