Hälsoanalys

physiospect

Hälsoanalys/Databaserad Diagnostik av hela kroppen

Lider du av nacke, axel eller ryggbesvär? Spända och onda muskler? Migrän/Huvudvärk? Trötthet/Utbrändhet/Depression? Du kan få hjälp genom att utföra en noggrann hälsoanalys, och få ett utförligt resultat om din hälsostatus samt information om de bakomliggande orsakerna till dina hälsoproblem.

Physiospect Diagnostic är det mest avancerade och databaserade program som uppfunnits och utvecklats av framstående forskare, fysiker, matematiker och läkare. Det används mycket framgångsrikt inom sjukvården i många länder och även som etablerad terapimetod inom hälsovården i England, Tyskland och Schweiz.

Physiospect skannar

Physiospect Diagnostic skannar kroppen och mäter dina elektriska impulser och förenar dem med inre organ, skelett, muskler, nerver, vener osv., och sedan hittar om någon del av kroppen, till exempel ett organ eller vävnad har nedsatt funktion eller om det finns någon indikation på en sjukdom. Skanningen visar också om kroppens organ eller vävnader fungerar normalt och är friska.

Physiospect används för att diagnostisera varje del av kroppen, inklusive: hjärta och cirkulationssystem, artärer, vener, lungor, lever, mage och tarmar, skelettet, ben, muskler, det endokrina systemet, sköldkörtel, binjurar, njurar, hypofys, bukspottkörtel, syn och hörsel, hjärnan, nervsystemet, lymfasystemet, blod, ryggmärg, kromosomer, DNA osv.

Physiospect kan upptäcka allergener, bakterier, virus och tungmetaller som kopplas till den elektroniska kretsen och din reaktion mäts för var och en av dessa för att upptäcka problem. Physiospect kan visa kroppens mineralstatus/mineralanalys. Ge dig möjlighet att justera ev. obalanser och att förebygga ohälsa. Få reda på din ämnesomsättningstyp, allergier och överkänslighet och få skräddarsydda kostråd.

Physiospect kan även testa din reaktion för olika homeopatiska medel. En dataprogram som mäter dina elektriska impulser medan den skannar 3015 homeopatiska medel och analyserar ditt fall i detalj, innefattande sjuk vävnad, allergener, bakterier eller virus och sedan väljer den lämpliga homeopatiska medel till dig.

Historia om Databaserad Diagnostik

Denna form av databaserad diagnos som integrerar inslag av västerländsk vetenskap och traditionella kinesiska principer utvecklades i Tyskland på 1950 talet.

Tyska läkare med Reinhold Voll upptäckte på 1950-talet att akupunkturpunkter hade elektriska egenskaper. Voll utvecklade en apparat för att mäta och kartlägga dessa akupunkturpunkter och upptäckte då nya punkter som enligt honom också motsvarade speciella kroppsorgan. Voll uppfann även en teknik som involverar flera hundra punkter för att diagnostisera sjukdom och behandla inre organ med mild elektrisk stimulering som är baserad på en kvantumfysisk vetenskap. Denna metod kallas elektroakupunktur enligt Voll.

Efter 1970- talet har en annan japansk diagnosmetod för datoranalys av meridianer utforskats och utvecklas av Hiroshi Motoyama. Han använde elektronisk apparatur för att mäta elektrisk resistans på olika punkter på patientens kropp och kunde se avvikelser från normalvärdena. Dessa avvikelser visade på existerande eller potentiella hälsoproblem.

Hur lång tid pågår en hälsoanalys?

Första besöket tar i genomsnitt cirka 90 minuter.

Återbesök 30/60 minuter.

Physiospect Diagnostic skannar kroppen och sedan hittar om någon del av kroppen, till exempel ett organ eller vävnad har nedsatt funktion eller om det finns någon indikation på en sjukdom. Visas också om kroppens organ eller vävnader fungerar normalt och är friska.

I hälsoanalysen ingår scanning av alla kroppens organ, skelett, muskler, vävnader, nerver, osv. Ingår också blodanalys, sköldkörtel- och binjureanalys, hormonanalys, mineralanalys, matintolerans och allergianalys, mm.

Den här hälsoanalysen passar för Er som vill ha hjälp med kroniska hälsoproblem eller smärttillstånd. Det kan vara allt från ledvärk, ryggbesvär, kronisk smärta, huvudvärk, tarmbesvär, låga energinivåer, depression, ångest, sömnproblem, mm.

Här kan du boka en tid.
Boka tid