Zonterapi


Zonterapi är en säker och effektiv behandlingsmetod som går ut på att bearbeta fötternas särskilda reflexpunkter. Varje reflexpunkt motsvarar ett organ i kroppen eller en kroppsdel.

Genom professionell tryckmassage på fötternas reflexzoner kan fastställas vilka delar av kroppen som är ur balans och som därför inte fungerar effektivt. Behandlingen kan sedan ges för att rätta till dessa obalanser och återföra kroppen till ett optimalt hälsotillstånd.

Denna terapiform är användbar när det gäller ohälsa och effektiv när det gäller att bibehålla god hälsa och förhindra sjukdom. Med reflexzonmassage på fötterna kan hälsoproblem upptäckas på ett tidigt stadium och behandling kan ges för att förhindra att allvarligare symptom utvecklas.

Som en holistisk terapi syftar zonterapi till att behandla kroppen som en helhet och strävar efter att hitta den verkliga orsaken till sjukdomen och behandla denna, inte symptomet. När man behandlar fötternas reflexpunkter stimuleras centrala nervsystemet (ryggmärg och hjärna). Här sker en påverkan på de av vegetativa nervsystemets nerver som går till det organ som reflexzonen motsvarar. Därvid får organet en impuls som verkar så att blodgenomströmningen i organet förbättras och den elektriska spänningen normaliseras. Organet kan efter hand fungera optimalt.

Zonterapi inverkar även på hormonella och vegetativa funktionsstörningar samt på nästan alla andra åkommor både i de inre organen och i rörelsesystemet. Zonterapi kan få kropp, själ och sinne att slappna av.Med zonterapi kan man behandla de flesta besvär, fysiska såväl som psykiska

 

Några vanliga exempel är:

Huvudvärk, migrän, muskel- och skelettbesvär, ryggskott, öron- och bihåleinflammation, mag- och tarmproblem, cirkulationsbesvär, urinvägsproblem, högt och lågt blodtryck, svagt immunförsvar, klimakteriebesvär, barnlöshet, sömnlöshet, oro, stress, luftvägsbesvär, astma, allergi, eksem mm.

Behandlingstid: Ett nybesök tar normalt 75 minuter och är uppdelat i olika sektioner beroende på besvärets karaktär och allvarlighetsgrad. Syftet med nybesöket är att komma närmare en orsak till dina besvär för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Återbesök tar normalt mellan 45-60 minuter.


Hur många gånger som man ska ge zonterapi kan man inte säga i förväg. Antalet behandlingar beror på den behandlades ålder och tillstånd. Det kan växla från 3-4 upp till 10-15 behandlingar men vid svårare fall kan det behövas fler behandlingar innan de är helt bra. Har man gått länge med en krämpa så tar det naturligtvis länge tid att bli av med den.

Hur långt tid som ska gå mellan behandlingarna beror på hur snabbt kroppens utsöndringsorgan kan avlägsna de upplagrade giftämnena som frigöres under behandlingen. Det bör gå högst en vecka mellan varje gång de fem-sex första gångerna. När fötterna är smärtfria kan man bibehålla detta med en behandling varannan eller var tredje vecka.